Bài đăng

Phát triển mạng lưới đọc và xã hội hóa công tác thư viện ở Nghệ An

Title: Phát triển mạng lưới đọc và xã hội hóa công tác thư viện ở Nghệ AnAuthors: Đào, Tam TĩnhKeywords: Thư viện;Mạng lưới đọc;Xã hội hóa;Nghệ AnIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 166-171
Kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động của hệ thống thư viện công cộng toàn quốc 1999-2000URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23448Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Xã hội hóa trong hoạt động thư viện ở tỉnh Cần Thơ

Title: Xã hội hóa trong hoạt động thư viện ở tỉnh Cần ThơAuthors: Võ, Thị Thu HươngKeywords: Xã hội hóa;Thư viện;Cần ThơIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 172-179
Kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động của hệ thống thư viện công cộng toàn quốc 1999-2000URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23456Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Hoạt động thư viện ở huyện Đăk Hà

Title: Hoạt động thư viện ở huyện Đăk HàKeywords: Hoạt động thư viện;Thư viện huyện;Đăk HàIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 273-276
Kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động của hệ thống thư viện công cộng toàn quốc 1999-2000URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23624Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Một số suy nghĩ về công tác đào tạo phát triển nguồn lực cán bộ thư viện qua việc hướng dẫn sinh viên thực tập tại thư viện tỉnh Phú Thọ

Title: Một số suy nghĩ về công tác đào tạo phát triển nguồn lực cán bộ thư viện qua việc hướng dẫn sinh viên thực tập tại thư viện tỉnh Phú ThọAuthors: Nguyễn, Công HoanKeywords: Công tác đào tạo;Phát triển nguồn nhân lực;Cán bộ thư viện;Hướng dẫn sinh viên thực tập;Thư viện Tỉnh Phú ThọIssue Date: 2011Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: Trình bày một số kiến nghị về công tác đào tạo, phát triển nguồn lực cán bộ thư viện qua công tác hướng dẫn sinh viên thực tập tại Thư viện tỉnh Phú Thọ: Tóm tắt tình hình thư viện tỉnh Phú Thọ; Công tác phối kết hợp đào tạo nguồn lực cán bộ thư viện với các trường đại học và các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh; Đưa ra một số đề xuất kiến nghị...Description: tr. 218-225
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Một chặng đường đào tạo và nghiên cứu khoa học thông tin – thư việnURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23481Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Hoạt động của thư viện huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang năm 1999 - 2000

Title: Hoạt động của thư viện huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang năm 1999 - 2000Authors: Hoàng, Thị ThuậnKeywords: Sơn Dương;Tuyên Quang;Thư viện huyệnIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 290-293
Kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động của hệ thống thư viện công cộng toàn quốc 1999-2000URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23639Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Hoạt động của thư viện trường THCS Mạo Khê II Đông Triều - Quảng Ninh

Title: Hoạt động của thư viện trường THCS Mạo Khê II Đông Triều - Quảng NinhAuthors: Nguyễn, Thị BangKeywords: Thư viện trường học;Mạo Khê;Đông Triều;Quảng Ninh;Hoạt động thư việnIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 306-308
Kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động của hệ thống thư viện công cộng toàn quốc 1999-2000URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23656Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Vài nét về hoạt động của thư viện huyện Tuần Giáo

Title: Vài nét về hoạt động của thư viện huyện Tuần GiáoAuthors: Phan, Thị LiêmKeywords: Thư viện huyện;Tuần Giáo;Hoạt động thư việnIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 309-310
Kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động của hệ thống thư viện công cộng toàn quốc 1999-2000URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23657Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)