Bài đăng

Về chính sách bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ ở Việt Nam

Title: Về chính sách bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ ở Việt NamAuthors: Lê, Thị Hoài ThuKeywords: Bảo hiểm xã hội;Lao động nữ;Việt NamIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 482-493
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24921Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Có đổi mới phương pháp giảng dạy đại học được hay không? Một vấn đề sốt dẻo hiện nay ở các trường đại học trên cả nước

Title: Có đổi mới phương pháp giảng dạy đại học được hay không? Một vấn đề sốt dẻo hiện nay ở các trường đại học trên cả nướcAuthors: Tôn, Thị Thu NguyệtKeywords: Giáo dục đại học;Phương pháp dạy học;Giáo dụcIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 63-75
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24924Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Đặc điểm dấu hiệu tiêu hình khoáng vật Zircon và quy luật phân bố của chúng ở một số khu vực thuộc miền Bắc Việt Nam

Title: Đặc điểm dấu hiệu tiêu hình khoáng vật Zircon và quy luật phân bố của chúng ở một số khu vực thuộc miền Bắc Việt NamAuthors: Nguyễn, Thùy Dương
Đỗ, Thị Vân Thanh
Trần, Thị Thanh NhànKeywords: Khoáng vật Zircon;Hình thái hình thể;Miền BắcIssue Date: 2004Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: Zircon là một trong những khoáng vật được nghiên cứu khá chi tiết từ rất sớm vì đây là khoáng vật tương đối phổ biến trong các đá. Nó được bảo tồn hình dạng tương đối tốt trong quá trình phá hủy cơ học và hóa học của các đá hoặc quá trình gia công mẫu. Cho đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu về hình thái của khoáng vật zircon như một phương tiện hữu hiệu khi nghiên cứu điều kiện hóa lí cũng như thời gian thành tạo các thể dịa chất liên quan. Trong bài này tác giả muốn đề cập đến các đặc điểm dấu hiệu tiêu hình của khoáng vật zircon và quy luật phân bố của chúng ở một số khu vực thuộc miền Bắc Việt Nam.Description: tr. 30-38
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004URI: http://rep…

Của hồi môn và hậu quả của nó đối với phụ nữ Ấn Độ

Title: Của hồi môn và hậu quả của nó đối với phụ nữ Ấn ĐộAuthors: Đỗ, Thu HàKeywords: Của hồi môn;Phụ nữ;Ấn Độ;Xã hội Phương ĐôngIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 311-319
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24931Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Cực phổ xung vi phân xác định lượng vết Selen sử dụng sóng xúc tác trong nền đệm Amôni

Title: Cực phổ xung vi phân xác định lượng vết Selen sử dụng sóng xúc tác trong nền đệm AmôniAuthors: Lê, Thị Hương Giang
Trần, Chương Huyến
Nguyễn, Quang HuyKeywords: Phương pháp cực phổ;Phân tích lượng vết;Hóa phân tích;SelenIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 146-153
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24936Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Giáo dục truyền thống ở một lớp học trong nhà trường phổ thông trung học

Title: Giáo dục truyền thống ở một lớp học trong nhà trường phổ thông trung họcAuthors: Nguyễn, Thị HồngKeywords: Giáo dục truyền thống;Trung học phổ thôngIssue Date: 2004Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 394-398
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 9, Hà Nội, 2004URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25001Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Đội ngũ cán bộ giảng dạy các bộ môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng, lý luận ở nước ta hiện nay

Title: Đội ngũ cán bộ giảng dạy các bộ môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác tư tưởng, lý luận ở nước ta hiện nayAuthors: Ngô, Thị PhượngKeywords: Cán bộ giảng dạy;Khoa học Mác-Lênin;Tư tưởng Hồ Chí Minh;Triết học;Hồ Chí Minh,1890-1969;Công tác tư tưởngIssue Date: 2002Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiDescription: tr. 434-442
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 7, Hà Nội, 2002URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25002Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)