Bài đăng

Oxi hóa chọn lọc Ancol Benzylic thành Benzandehit trên xúc tác Fe- MCM-22

Title: Oxi hóa chọn lọc Ancol Benzylic thành Benzandehit trên xúc tác Fe- MCM-22Authors: Ngô, Thị Thuận Thị Thuận
Trần, Thị Như Mai
Lê, Xuân TuấnKeywords: Hóa học hữu cơ;Ancol Benzylic;Chất xúc tácIssue Date: 2011Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: tr. 395-399URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10473Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Oxid hóa một số Propenilbenzen và Alcol nhị bằng KMn04- CuS04.5H2O trong điều kiện không dung môi

Title: Oxid hóa một số Propenilbenzen và Alcol nhị bằng KMn04- CuS04.5H2O trong điều kiện không dung môiAuthors: Lê, Ngọc Thạch
Lưu, Thị Xuân Thi
Trần, Hữu Anh
Cao, Như Anh
Đoàn, Ngọc Nhuận
Đỗ, Quang HiểnKeywords: Hóa hữu cơ;Propenilbenzen;Alcol;Oxi hóa;Không dung môiIssue Date: 2011Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: tr. 174-178URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10478Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Phân lập và nhận dạng một số thành phần hóa học của cây khổ sâm cho lá

Title: Phân lập và nhận dạng một số thành phần hóa học của cây khổ sâm cho láAuthors: Phạm, Thị Hồng Minh
Phạm, Hoàng Ngọc
Chu, Đình KínhKeywords: Hóa hữu cơ;Cây Khổ sâm;Thành phần hóa họcIssue Date: 2011Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: tr. 297-300URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10480Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Phân tích phổ NMR của các hợp chất tổng hợp từ Eugenol

Title: Phân tích phổ NMR của các hợp chất tổng hợp từ EugenolAuthors: Nguyễn, Văn Tòng
Nguyễn, Hữu Đĩnh
Phạm, Văn Hoan
Ngô, Thị LýKeywords: Hóa hữu cơ;Eugenol;Hợp chất hữu cơ;Phân tích phổIssue Date: 2011Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: tr. 153-157URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10482Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Phản ứng chuyển hóa của anfa-Pinene

Title: Phản ứng chuyển hóa của anfa-PineneAuthors: Lê, Khắc Tích
Đinh, Tấn Phúc
Bùi, Thọ ThanhKeywords: Hóa hữu cơ;Phản ứng hóa học;PineneIssue Date: 2011Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: tr. 350-353URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10484Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Về độ độc của Chitin và Chitosan

Title: Về độ độc của Chitin và ChitosanAuthors: Trịnh, Bình
Phạm, Lê Dũng
Cao, Vân ĐiểmKeywords: Hóa hữu cơ;Chất độc;Chitin;ChitosanIssue Date: 2011Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: tr. 201-205URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10747Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Xác định hàm lượng và thành phần hóa học của tinh dầu cây ngũ trảo ở Thừa Thiên- Huế

Title: Xác định hàm lượng và thành phần hóa học của tinh dầu cây ngũ trảo ở Thừa Thiên- HuếAuthors: Nguyễn, Văn BờiKeywords: Hóa hữu cơ;Thành phần hóa học;Cây chân chim;Thừa Thiên- HuếIssue Date: 2011Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: tr. 269-273URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/10750Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)