Bài đăng

Khái niệm hóa sự phát triển nghề giáo viên tại Singapore- Hướng giáo viên trở thành những người học suốt đời

Title: Khái niệm hóa sự phát triển nghề giáo viên tại Singapore- Hướng giáo viên trở thành những người học suốt đời.Authors: Lee, Sing Kong
Tan Kwang, San StevenKeywords: Khái niệm hóa;giáo viên;SingaporeIssue Date: 2005Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13891Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Ảnh hưởng của các tổ chức doanh nghiệp đến định hướng và chất lượng nghề nghiệp của sinh viên: Tích cực hay tiêu cực?

Title: ảnh hưởng của các tổ chức doanh nghiệp đến định hướng và chất lượng nghề nghiệp của sinh viên: Tích cực hay tiêu cực?Authors: Nguyễn, Thị Ngọc BíchKeywords: ảnh hưởng;định hướng;chất lượng nghề nghiệpIssue Date: 2005Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13892Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Hiểu rõ mối quan hệ giữa đào tạo và việc làm để hướng nghiệp tốt hơn

Title: Hiểu rõ mối quan hệ giữa đào tạo và việc làm để hướng nghiệp tốt hơnAuthors: Jean, François GermeKeywords: đào tạo;quan hệ;hướng nghiệp tốt hơnIssue Date: 2005Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13893Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Một số vấn đề hướng nghiệp trong lĩnh vực dạy nghề

Title: Một số vấn đề hướng nghiệp trong lĩnh vực dạy nghềAuthors: Mạc, Văn TiếnKeywords: vấn đề;hướng nghiệpIssue Date: 2005Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13894Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Đối thoại Pháp – á về các vấn đề và hướng đi cho Giáo dục Hướng nghiệp Việt Nam

Title: Đối thoại Pháp – á về các vấn đề và hướng đi cho Giáo dục Hướng nghiệp Việt NamKeywords: Đối thoại;giáo dục;Viet NamIssue Date: 2005Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13895Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Sự tiến triển kết hợp của hoàn cảnh học đường và của hướng nghiệp tại Pháp: một vài điểm mốc cho lịch sử hướng nghiệp

Title: Sự tiến triển kết hợp của hoàn cảnh học đường và của hướng nghiệp tại Pháp: một vài điểm mốc cho lịch sử hướng nghiệpAuthors: Bonnaz, Régis OuvrierKeywords: tiến triển;hoàn cảnh;điểm mốc cho lịch sử;tại PhápIssue Date: 2005Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13896Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)